Sockertoppen Labs

Verksamhet

Vi erbjuder konsultation, produktutveckling och tekniska beräkningar inom traditionell mekanik och hållfasthetslära samt inom biomekanik.

Delar av verksamheten beskrivs i en artikel (Simulera med mera) från tidskriften CAD & Ritnytt.

Verksamheten bedrivs där det passar kunden.

Primära mjukvaruresurser är:

Kontakt

Joakim Holmberg

teknologie licentiat i mekanik
(Linköpings universitet)

+46 70 5556050

joakim'at'sockertoppen.com

Curriculum Vitae